Już zarejestrowany?

Zapomniałeś hasła?

Utwórz konto

Podaj adres e-mail aby utworzyć konto

Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo - Rozwojowego w obszarze
innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych.

Cel projektu: Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanemu rozwojowi innowacyjnych kosmetyków oraz dermokosmetyków, jak również związanych z nimi metod badawczych oraz technologii produkcji.

Założenia projektu:
Budowa oraz wyposażenie nowoczesnego budynku - Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Utworzenie nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry specjalistów w obszarze chemii i biochemii.
Przyjęcie i realizacja agendy badawczej.
Rozwój współpracy z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi oraz pozostałymi podmiotami w sektorze.
Wzrost konkurencyjności Spółki.

Całkowita wartość projektu: 31 313 684,40 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 6 330 512,00 PLN

Beneficjent: INGLOT Sp. z o.o.

PRZETARGI