Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu realizacji procesu sprzedaży (składania zamówień) oraz świadczenia usług i gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszego sklepu internetowego. Dalsze korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. O polityce prywatności i plikach cookies możecie przeczytać więcej tutaj

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Regulamin określa:

a) usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) sklep internetowy INGLOT - sklep internetowy prowadzony przez INGLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu,
d) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
f) tryb postępowania reklamacyjnego,
g) ochronę danych osobowych,
g) warunki zmiany regulaminu

2. Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zwany dalej INGLOT.

3. Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest Klient sklepu internetowego prowadzonego przez INGLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu lub każda osoba korzystająca z usługi live chat, zwany dalej Klient.

4. Rodzaj usług świadczonych przez INGLOT drogą elektroniczną:

a) założenie i korzystanie przez Klienta z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl

b) usługa newsletter – polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na wskazany adres e-mail informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez INGLOT.*

c) usługa live chat – usługa live chat udostępniana przez INGLOT, polegająca na udzielaniu informacji Klientowi przy wykorzystaniu komunikatora dostępnego na stronie internetowej www.inglot.pl. Usługa live chat jest udostępniania Klientowi w celu Konsultacji prowadzonych przez Wizażystę INGLOT za pomocą technologii audio-video. Usługa ta prowadzona jest przez w dwóch zakresach tematycznych: Wizażysta INGLOT i Obsługa Klienta i jest realizowana poprzez następujące funkcjonalności:

- Chat tekstowy.

- Rozmowa audio, dodatkową funkcjonalnością chatu tekstowego jest funkcja rozmów głosowych.
Rozmowę audio może wywołać INGLOT, jak i Klient poprzez przycisk rozpoczęcia rozmowy audio.
Rozmówcy w danej konwersacji mogą w dowolnym momencie wyłączyć rozmowę audio lub wyciszyć swój mikrofon, dotyczy to INGLOT, jak i Klienta.

- Rozmowa audio-wideo, dodatkową funkcjonalnością chatu tekstowego jest funkcja wideo live chatu (dźwięk i obraz) Rozmowę audio-wideo może wywołać obsługa jak i Klient poprzez przycisk rozpoczęcia rozmowy wideo. Rozmówcy w danej konwersacji mogą w dowolnym momencie wyłączyć rozmowę audio-wideo, wyciszyć swój mikrofon jak i wyłączyć dostęp do kamery, dotyczy to INGLOT, jak i Klienta.

- Wspólne przeglądanie, funkcję wspólnego przeglądania może uruchomić INGLOT na polecenie Klienta. Funkcja ta działa wyłącznie na stronie internetowej INGLOT. Funkcja ta pozwala na wspólne przeglądanie całej witryny. INGLOT, jak i Klient mogą używać w tej funkcji znacznika, który przez około 5 sekund wyświetla się na stronie (służy ono wskazaniu klientowi lub INGLOT danego fragmentu strony, np. danego koloru produktu). Ta funkcjonalność dostępna jest po zaakceptowaniu przez Klienta otrzymanej od INGLOT prośby w poniższej formie:

wspolne%20przegladanie.jpg

C1) Usługa live chat jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 –21:00
oraz w soboty w godz. 10.00-20.00. Klient może wysłać wiadomość poza godzinami pracy określonymi w zdaniu poprzednim pozostawiając swoje imię oraz adres email.

C2) INGLOT może poprosić Klienta o dane niezbędne w celu obsługi. Będą to:

- Imię oraz adres email.

C3) Klient może wykorzystywać usługi live chat jedynie do celów określonych w § 4 ust. c Regulaminu, w szczególności zabronione jest nagrywanie i/lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści i materiałów związanych z korzystaniem przez Klienta z tej usługi.

C4) Używanie usługi Live chat wiąże się z akceptacją świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez INGLOT.

5. Usługi określone w pkt 4 świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się INGLOT:

1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia opisanych powyżej wymogów technicznych, Usługodawca zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

Przy świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane następujące technologie: Adobe , XML, cookies. INGLOT przy wykonywaniu usług świadczonych drogą elektroniczną podejmuje wszechstronne działania, które obejmują ochronę systemów transakcyjnych i transmisji danych przez Internet.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sklepu internetowego INGLOT, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – założenie i korzystanie przez Klienta z Konta Klienta - na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta na wskazany podczas rejestracji adres email wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl zakładki „załóż konto” albo „stwórz konto” - w zależności od używanej formatki - oraz wypełnienie formularza rejestracji. Podczas rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z prawem odstąpienia od umowy a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania tych danych, oznaczonych jako obligatoryjne, nie jest możliwe założenie Konta Klienta oraz realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną. Kolejnym etapem rejestracji jest naciśniecie „Zarejestruj się”, po czym na podany adres email, zostanie przez INGLOT wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.

Zalogowanie do Sklepu internetowego INGLOT jest możliwe po zarejestrowaniu Konta Klienta i wymaga każdorazowo naciśnięcia zakładki „zapisz się”, albo „zaloguj się” - w zależności od używanej formatki - podania wskazanego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej - adres e-mail - oraz hasła.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa newsletter – zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres email informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez INGLOT. Do korzystania z usługi newsletter konieczne jest założenie Konta Klienta.*

9a. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa live chat – zostaje zawarta i zakończona w sposób określony w pkt 4c. Po dokonaniu przez Klienta wyboru tematyki, tj. Dział Obsługi Klienta lub Wizażysta INGLOT zostanie przekierowany do danego działu, na samym dole okna chatu wyświetli się wiadomość „Używanie chatu wiąże się z akceptacją regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez INGLOT”.  Cały tekst jest hiperłączem, także po kliknięciu w niego przekierowuję nas na stronę https://inglot.pl/content/2-regulamin-sklepu

10. Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną określonych w pkt. 4 a i b w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie INGLOT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inglot.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INGLOT wskazany w pkt 2 Regulaminu, oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia swojego Konta Klienta i/lub otrzymywania newsletter podając adres poczty elektronicznej -adres e-mail- aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Klient w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usługi live chat w sposób określony w pkt 4 c.

b) INGLOT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą przyczyny związane ze zmianami organizacyjnymi INGLOT, zmianami prawnymi, zmianami związanymi z zakresem i rodzajem świadczonych usług, zmianami dotyczącymi wymagań technicznych. INGLOT może zaprzestać świadczenia usługi live chat w sytuacji naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w pkt. 4 a i b Regulaminu przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie tych usług za zgodą obu Stron będzie skutkowało ich zablokowaniem, a w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania usługi Konta Klienta usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego lecz nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

11. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, o kapitale zakładowym: 9 274 000,00 zł, KRS 0000164776; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział KRS; NIP:795-21-94-802;

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje podczas rejestracji.

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze względu na zawartą umowę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika lub wycofania udzielonej zgody.
 • Realizacji złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o podatku od towarów i usług), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
 • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz INGLOT, podmiotom, którym INGLOT powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych na stronie sklepu internetowego INGLOT. Klienci będą powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie Klientom informacji o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od terminu podanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien oświadczyć INGLOT - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13. Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną :

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inglot.pl lub

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer + 48 16 678 02 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz Klient otrzyma odpowiedź o sposobie jej rozpatrzenia w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez INGLOT.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowienia Regulaminu sklepu internetowego INGLOT.

15. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

16. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.inglot.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

*obowiązuje od 11.11.2020r.

Regulamin sklepu internetowego


I. PODSTAWOWE DANE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.inglot.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez spółkę „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373 NIP: 795-21-94-802, kapitał zakładowy w wysokości 9 274  000,00 PLN, (zwaną w dalszej części „INGLOT Sp. z o.o. ”).
 2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny „INGLOT” Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej www.inglot.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu.
 3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest INGLOT Sp. z o.o., z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.inglot.pl bądź za pomocą adresu e-mail sklep@inglot.pl.
 4. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument) jak i też przedsiębiorcy.
 5. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: 
  - Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.4, 
  - „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa pomiędzy Sklepem i Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu własności na Klienta zakupionego Towaru bez wad. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar. Umowa pomiędzy Stronami zawarta jest na czas nieoznaczony.
 7. Akceptacja treści Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.
 8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. TOWAR I JEGO CENA

 1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Zamówienia na produkty, których łączna wartość nie przekracza 1,00 zł brutto nie będą realizowane.
 4. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby Sklep zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, to o braku możliwości realizacji zamówienia Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi w tym czasie należność za Towar .
 5. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i voucherów na produkty marki Inglot nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź vouchera w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/vouchera.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.inglot.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
  - wyboru zamawianych Towarów;
  - oznaczenia adresu dostawy;
  - wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura Vat)
  - wyboru formy płatności.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.
 4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, czyli dokonania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów)
 5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia do Klienta.

 IV. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

 1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:
  - gotówką za pobraniem,
  - BLIKIEM za pośrednictwem serwisu Dotpay, Przelewy24,
  - kartą kredytową (MasterCard lub Visa) za pośrednictwem serwisu Dotpay, Przelewy24,
  - przelewem elektronicznym, przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Dotpay, Przelewy24,
  - przelewem bankowym.
 2. W przypadku płatności przelewem Sklep zastrzega, iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu Dotpay, Przelewy24 bądź na konto INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, towary nie zostaną wysłane a umowę uważa się za niezawartą.
 3. Dostawa na terenie Polski realizowana jest w następujący sposób:
   a) wysyłka do Paczkomatów InPost i Punktów Obsługi Paczek DHL oraz dostawa Kurierem InPost, DHL,
   b) dostawa do wybranego przez Klienta sklepu stacjonarnego INGLOT znajdującego się w Warszawie i wskazanego w załączonym wykazie. W takim przypadku po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość SMS z powiadomieniem o możliwości odbioru towaru w wybranym sklepie stacjonarnym. Do odbioru w sklepie stacjonarnym INGLOT zamówionego towaru wymagane jest okazanie przez Klienta wiadomości SMS opisanej powyżej i potwierdzenie odbioru towaru własnoręcznym podpisem.
 4. Cena przesyłki, uzależniona jest od wartości zamawianego towaru:

a) Zamówienia poniżej 119 zł:

 • Paczkomaty InPost 24/7: 8,90 zł
 • Punkty Obsługi Paczek DHL: 9,90 zł
 • Kurier DHL: 10,90 zł
 • Kurier InPost: 10,90 zł
 • Kurier DHL pobranie: 14,80 zł
 • Kurier InPost pobranie: 14,80 zł

b) Zamówienia powyżej 119 zł:

 • Paczkomaty InPost 24/7: 0 zł
 • Punkty Obsługi Paczek DHL: 0 zł
 • Kurier DHL: 0 zł
 • Kurier InPost: 0 zł
 • Kurier DHL pobranie: 3,90 zł
 • Kurier InPost pobranie: 3,90 zł

c) Zamówienia powyżej 1,01 zł. odbierane w sklepie stacjonarnym: 0 zł.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu towaru, składając pisemne oświadczenie. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który  zostaje przesłany do Klienta wraz z towarem oraz jest dostępny na stronie internetowej sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 3. Towar należy odesłać na adres : „ INGLOT” Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot” w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Inglot Sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Inglot). Zwrot dokonanych płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 6. Zwrotu Towaru należy dokonać – o ile to możliwe - wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

VI. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, na podstawie rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.
 2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje”. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. W celu przyśpieszenia procedury rozpoznania reklamacji zaleca się aby Klient opisał zauważoną wadę i określił swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.
 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

Grupa „A”

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

- Grupa „B”

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Wskazane powyżej uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
 2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z ich postanowień. Warunki umów, które zostały zawarte przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych.

VIII. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy pod adres: 

INGLOT Sp. z o.o., 
ul. Lwowska 154, 
37–700 Przemyśl - z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (lista towarów):   

                                                                                                                                                                                                                                   

Data zamówienia/odbioru:

 

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta (-ów):

 

Adres konsumenta (-ów):

 

Podpis konsumenta (-ów):

 

Data:

 

* Niepotrzebne skreślić


* Obowiązuje od 17.08.2021r. 

Produkt dodany do koszyka