INGLOT

Specjalnie dla widzów filmu "Teraz albo nigdy" niespodzianka od INGLOT!

Odwiedź jeden z salonów INGLOT i wymień swój bilet kinowy na niespodziankę związaną z kolekcją Jennifer Lopez Inglot. Promocja trwa do 9/03/2019.
Szczegółowy regulamin oraz listę punktów stacjonarnych biorących udział w akcji promocyjnej znajdziesz poniżej.

Regulamin promocji

§1

1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej Promocja) jest : INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776 zgodnie z KRS stanowiącym Załącznik Nr 3., REGON: 651419373, NIP: 795-21-94-802 2. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

§2

Postanowienia ogólne 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 2. Promocja prowadzona jest w sklepach stacjonarnych INGLOT wymienionych w załączniku nr 1 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 13 grudnia 2018r. do 9 marca 2019r.

§3

Zasady Promocji 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość otrzymania przez Uczestnika bonu zniżkowego uprawniającego do jednorazowego zakupu produktu/produktów z kolekcji Jennifer Lopez Inglot z 20 % rabatem. 2. W celu otrzymania bonu zniżkowego Uczestnik musi przedstawić i pozostawić w sklepie INGLOT, określonym w Załączniku nr 1, bilet do kina na film "Teraz albo nigdy" z udziałem Jennifer Lopez a w przypadku biletów zakupionych online - wiadomość otrzymaną za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakupie biletu na ten film. W tym drugim przypadku zostanie spisany numer biletu. 3. Za 1 bilet do kina na film określony w § 3.2 przysługuje 1 bon zniżkowy. 4. Bon zniżkowy może zostać wykorzystany przez Uczestnika jeden raz i tylko w okresie trwania Promocji. Po wykorzystaniu zostaje pozostawiony w sklepie INGLOT. 5. Bon zniżkowy może zostać wykorzystany jedynie na zakupy w sklepach określonych w Załączniku nr 1.

§4

Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych Promocją.

§5

Reklamacje 1. Reklamacje można składać w dowolny sposób. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja. 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

§6

Ochrona danych osobowych Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest INGLOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, o kapitale zakładowym: 9 274 000,00 zł, KRS 0000164776; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział KRS; NIP:795-21-94-802; Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz INGLOT, podmiotom, którym INGLOT powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; Uczestnik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§7

Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2018r. 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora, na Stronie internetowej: https://www.inglot.pl/terazalbonigdy oraz w sklepach, w których prowadzona jest promocja. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w okresie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia jej ogłoszenia. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Konsumenta na podstawie Regulaminu w poprzednim brzmieniu. 5. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

Lista punktów

1 Biała Podlaska Rywal 21-500 Biała Podlaska Ul. Brzeska 27
2 Białystok Atrium Biała 15-265 Białystok Ul. Czesława Miłosza 2
3 Białystok Alfa Centrum 15-277 Białystok Ul. Świętojańska 15
4 Bielsko Biała Galeria Sfera 43-300 Bielsko Biała Ul. Mostowa 5
5 Bielsko Biała Gemini Park 43-300 Bielsko Biała UL. Leszczyńska 20
6 Bydgoszcz Focus Mall 85-097 Bydgoszcz Ul. Jagiellońska 39-47
7 Bydgoszcz Rondo 85-213 Bydgoszcz Ul. Kruszwicka 1
8 Bydgoszcz Galeria Pomorska 85-739 Bydgoszcz Ul. Fordońska 141
9 Bydgoszcz Zielone Arkady 85-171 Bydgoszcz Al. Wojska Polskiego 1
10 Bytom Agora 41-902 Bytom Plac Tadeusza Kościuszki 1
11 Chełm Sklep 22-100 Chełm Ul. Lwowska 11d
12 Czeladź M-1 41-250 Czeladź Ul. Będzińska 80
13 Częstochowa Galeria Jurajska 42-202 Częstochowa Al. Wojska Polskiego 207
14 Częstochowa M-1 Częstochowa 42-200 Częstochowa Ul. Kisielewskiego 8
15 Dąbrowa Górnicza Pogoria 41-300 Dąbrowa Górnicza Ul. Jana III Sobieskiego 6
16 Dębica Galeria Dębicka 39-200 Dębica Ul. Ks. Nosala 2
17 Elbląg Ogrody 82-300 Elbląg Ul. Płk. Dąbka 152
18 Gdańsk Alfa Centrum 80-391 Gdańsk Ul. Kołobrzeska 41C
19 Gdańsk Madison 80-850 Gdańsk Ul. Rajska 10
20 Gdańsk Manhattan 80-244 Gdańsk Ul. Grunwaldzka 82
21 Gdańsk Forum 80-806 Gdańsk Ul. Targ Sienny 7
22 Gdańsk Galeria Bałtycka 80-264 Gdańsk Ul. Grunwaldzka 141
23 Gdynia Riviera 81-304 Gdynia Ul.. Kazimierza Górskiego 2
24 Gliwice Arena 44-102 Gliwice Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1
25 Gniezno Galeria Gniezno 62-200 Gniezno Ul. Pałucka 2
26 Gorzów Wlkp. Galeria Askana 66-400 Gorzów Wlkp. Al. Konstytucji 3-go Maja 102
27 Grudziądz Alfa Centrum 86-300 Grudziądz Ul. Chełmińska 4
28 Iława Galeria Jeziorak 14-200 Iława Ul. Królowej Jadwigi 6
29 Inowrocław Galeria Solna 88-100 Inowrocław Ul. Wojska Polskiego 16
30 Jastrzębie-Zdrój Galeria Jastrzębie 44-335 Jastrzębie Zdrój Ul. Warszawska 2
31 Jelenia Góra Nowy Rynek 58-500 Jelenia Góra Ul. Podwale 25
32 Jelenia Góra Galeria Sudecka 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 51
33 Katowice 3-Stawy 40-028 Katowice Ul. Pułaskiego 60
34 Katowice Galeria Katowicka 40-097 Katowice Ul. 3-go Maja 30
35 Katowice Silesia City Center 40-101 Katowice Ul. Chorzowska 107
36 Kędzierzyn-Koźle Odrzańskie Ogrody 47-220 Kędzierzyn-Koźle Al. Armii Krajowej 38
37 Kielce Galeria Echo 25-406 Kielce Ul. Świętokrzyska 20
38 Kłodzko Galeria Twierdza 57-300 Kłodzko Ul. Noworudzka 2
39 Kołobrzeg Sklep 78-100 Kołobrzeg Ul. Dubois 25
40 Koszalin Atrium Koszalin 75-736 Koszalin Ul. Paderewskiego 1
41 Kraków Bonarka City Center 30-644 Kraków  Ul. Puszkarska 9
42 Kraków Czyżyny 31-870 Kraków  Ul. Medwieckiego 2
43 Kraków Galeria Kazimierz 31-536 Kraków  Ul. Podgórska 34
44 Kraków Galeria Krakowska 31-154 Kraków  Ul. Pawia 5
45 Kraków M-1 31-580 Kraków  Al. Pokoju 67
46 Kraków Park Handlowy Zakopianka 30-418 Kraków  Ul. Zakopiańska 62
47 Kraków Serenada 31-876 Kraków  Ul. Bora-Komorowskiego 44
48 Legnica Galeria Piastów 59-220 Legnica Ul. Najświętszej Marii Panny 9
49 Lublin Atrium Felicity 20-315 Lublin Al. Witosa 32
50 Lublin Galeria Orkana 20-504 Lublin Ul. Orkana 6
51 Lublin Plaza 20-020 Lublin Ul. Lipowa 13
52 Lublin Tarasy Zamkowe 20-108 Lublin Ul. Unii Lubelskiej 2
53 Łomianki Galeria Łomianki 05-092 Łomianki Ul. Brukowa 25
54 Łódź Galeria Łódzka 90-307 Łódź Ul. Piłsudskiego 15
55 Łódź Manufaktura 91-071 Łódź Ul. Karskiego 5
56 Łódź Sukcesja 93-590 Łódź Al. Politechniki 1
57 Łódź Tulipan 92-202 Łódź Ul. Piłsudskiego 94
58 Mielec Galeria Nawigator 39-300 Mielec Ul. Powstańców Warszawy 4
59 Mielec Sklep 39-300 Mielec Ul. Krótka 5
60 Nowy Sącz Trzy Korony 33-300 Nowy Sącz Ul. Lwowska 80
61 Nysa Sklep 48-300 Nysa Ul. Rynek 32
62 Olsztyn Aura Centrum Olsztyna 10-576 Olsztyn Al. M.J. Piłsudskiego 16
63 Olsztyn Galeria Warmińska 10-748 Olsztyn Ul. Tuwima 26
64 Opole Karolinka 45-837 Opole Ul. Wrocławska 152
65 Opole Solaris Center 45-040 Opole Plac Kopernika 16
66 Ostrowiec Świętokrzyski Galeria Ostrowiec 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Ul. Mickiewicza 30
67 Piła Vivo! 64-920 Piła Ul. 14-ego Lutego 26
68 Płock Galeria Wisła 09-410 Płock Ul. Wyszogrodzka 144
69 Płock Mazovia 09-409 Płock Ul. Wyszogrodzka 127
70 Poznań Avenida 61-586 Poznań Ul. Stanisława Matyi 2
71 Poznań Galeria Malta 61-131 Poznań Ul. Maltańska 1
72 Poznań Kupiec Poznański 61-831 Poznań Pl. Wiosny Ludów 2
73 Poznań Plaza 61-693 Poznań Ul. Drużbickiego 2
74 Poznań Posnania 61-136 Poznań Ul. Pleszewska 1
75 Poznań Stary Browar 61-813 Poznań Ul. Ratajczaka 2
76 Przemyśl Galeria Sanowa 37-700 Przemyśl Ul. Brudzewskiego 1
77 Przemyśl Sklep 37-700 Przemyśl Ul. Kazimierza Wielkiego 26
78 Puławy Galeria Zielona 24-100 Puławy Ul. Lubelska 2
79 Radom Galeria Słoneczna 26-600 Radom Ul. Chrobrego 1
80 Radom M1 26-604 Radom Ul. Grzecznarowskiego 28
81 Rybnik Focus Park 44-200 Rybnik Ul. Chrobrego 1
82 Rzeszów Galeria Rzeszów 35-001 Rzeszów Al. Piłsudskiego 44
83 Rzeszów Nowy Świat 35-111 Rzeszów Ul. Krakowska 20
84 Rzeszów Outlet Graffica 35-025 Rzeszów Ul. Lisa Kuli 19
85 Rzgów Ptak Outlet 95-030 Rzgów Ul. Żeromskiego 8
86 Słupsk Jantar 76-200 Słupsk Ul. Szczecińska 58
87 Sosnowiec Plaza 41-200 Sosnowiec Ul. Sienkiewicza 2
88 Stalowa Wola Vivo! 37-450 Stalowa Wola Ul. Fryderyka Chopina 42
89 Stargard Szczeciński Galeria Starówka 73-110 Stargard Szczeciński Ul. Bolesława Chrobrego 8
90 Swadzim Auchan 62-080 Swadzim Ul. Św. Antoniego 2
91 Szczecin Galaxy 70-554 Szczecin Al. Wyzwolenia 18-20
92 Szczecin Galeria Kaskada 70-404 Szczecin Al. Niepodległości 36
93 Szczecin Ster 71-047 Szczecin Ul. Ku Słońcu 67
94 Szczecin Turzyn 70-342 Szczecin Ul. Bohaterów Warszawy 42
95 Świdnica Świdnica Tesco 58-100 Świdnica Ul. Strzegomska 2
96 Tarnów Galeria Tarnovia 33-100 Tarnów Ul. Krakowska 149
97 Tarnów Gemini Park 33-100 Tarnów Ul. Nowodąbrowska 127
98 Toruń Atrium Copernicus 87-100 Toruń Ul. Żółkiewskiego 15
99 Toruń Bielawy 87-100 Toruń Ul. Olsztyńska 8
100 Tychy City Point 43-100 Tychy Al. Jana Pawła II 16
101 Tychy Gemini Park 43-100 Tychy Ul. Towarowa 2C
102 Wałbrzych Galeria Victoria 58-300 Wałbrzych Ul. 1 Maja 64
103 Warszawa Atrium Targówek 03-287 Warszawa Ul. Głębocka 15
104 Warszawa Blue City 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 179
105 Warszawa Centrum Janki 05-090 Janki/Warszawy Ul. Mszczonowska 3
106 Warszawa Centrum Ursynów 02-801 Warszawa Ul. Puławska 427
107 Warszawa Factory Annopol 03-236 Warszawa Ul. Annopol 2
108 Warszawa Factory Ursus 02-495 Warszawa Ul. Plac Czerwca 1976r. 6
109 Warszawa Galeria Mokotów 02-697 Warszawa Ul. Wołoska 12
110 Warszawa Galeria Północna 03-144 Warszawa Ul. Światowida 17
111 Warszawa Galeria Wileńska 03-734 Warszawa Ul. Targowa 72
112 Warszawa Inglot Pro Studio (Rezydencja Foksal) 00-367 Warszawa Ul. Kopernika 5
113 Warszawa King Cross Praga 04-190 Warszawa Ul. Jubilerska 1
114 Warszawa M-1 Marki 05-270 Marki Ul. Piłsudskiego 1
115 Warszawa Nowy Swiat sklep 00-357 Warszawa Ul. Nowy Świat 64
116 Warszawa Wola Park 01-460 Warszawa Ul. Górczewska 124
117 Warszawa Złote Tarasy 00-819 Warszawa Ul. Złota 59
118 Warszawa Arkadia 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 82
119 Warszawa Plac Unii 02-566 Warszawa ul. Puławska 2
120 Włocławek Wzorcownia 87-800 Włocławek Ul. Kilińskiego 3
121 Wrocław Aleja Bielany 55-040 Kobierzyce Ul. Czekoladowa 9
122 Wrocław Arkady Wrocławskie 53-333 Wrocław Ul Powstańców Śląskich 2-4
123 Wrocław Fashion Outlet 54-510 Wrocław Ul. Graniczna 2
124 Wrocław Magnolia Park 54-204 Wrocław Ul. Legnicka 58
125 Wrocław Sky Tower 53-332 Wrocław Ul. Powstańców Śląskich 73-95
126 Wrocław Wroclavia 50-086 Wrocław Ul. Sucha 1
127 Zabrze M-1 41-800 Zabrze Ul. Plut. R. Szkubacza 1
128 Zamość Galeria Twierdza 22-400 Zamość Ul. Przemysłowa 10
131 Zielona Góra Focus Mall 65-427 Zielona Góra Ul. Wrocławska 17
132 Gliwice Forum 44-100 Gliwice Ul. Lipowa 1
133 Kalisz Galeria Tęcza Kalisz 62-800 Kalisz ul. Al. 3 Maja 1
134 Kielce Korona 55-093 Kielce ul. Warszawska 26
135 Stare Miasto/k. Konina Ferio 62-571 Stare Miasto ul. Ogrodowa 31 A 31A
136 Konstancin Jeziorna Stara Papiernia 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Wojska Polskiego 3 3
137 Krosno Galeria Krosno 38-400 Krosno Ul. Al. Legionów 17 17
138 Leszno Galeria Leszno 64-100 Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12 12
139 Lubin Cuprum Arena 59-300 Lubin Ul. Sikorskiego 20 20
140 Łomżą Veneda 18-400 Łomża ul. Zawadzka 38 38
141 Łódź Port 93-457 Łódź Ul. Pabianicka 245 245
142 Nowy Targ Nowotarska Buy & Fly 34-400 Nowy Targ UL. Królowej Jadwigi 17
143 Ostrołęka Bursztynowa 07-410 Ostrołęka Ul. Gorbatowa 28 28
144 Ostrów Wlkp. Galeria Ostrovia 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Kaliska 120 120
145 Racibórz Auchan 47-400 Racibórz Ul. Rybnicka 97 97
146 Rumia Auchan 84-230 Rumia Ul. Grunwaldzka 108 108
147 Rzeszów Millenium Hall 35-030 Rzeszów ul. Kopisto 1 1
148 Siedlce Sklep firmowy „IMPERATOR” 08-110 Siedlce Ul. Pułaskiego 11 11
149 Siedlce Galeria „S” 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 11d
150 Sieradz Galeria Sieradz 98-200 Sieradz Ul. Grunwaldzka 1 1
151 Suwałki Plaza 16-400 Suwałki ul. Dwernickiego 15
152 Sosnowiec Plejada 41-200 Sosnowiec Ul. Staszica 8b, 8
153 Warszawa C.H. Łopuszańska 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 22
154 Warszawa Promenada 04-165 Warszawa Ul. Ostrobramska 75c 75
155 Warszawa Sadyba Best Mall 02-903 Warszawa Ul. Powsińska 31
156 Zabrze Platan 41-800 Zabrze Plac Teatralny 12
157 Poznań King Cross Marcelin 60-198 Poznań Ul. Bukowska 156 156

© INGLOT SP. Z O.O. | Wszelkie prawa zastrzeżone.